Smelt/Melt

'We plaatsen onze idolen op voetstukken, om te bewonderen ver na hun dood. Tijd veranderd perspectief. Een voetstuk kan een spiets worden als je lang genoeg wacht. Deze documentatie is onderdeel van mijn afstudeerproject.' 04/2022 

'We place our idols on pedestals, to be admired far after their deaths. Time changes perspective. A pedestal can turn into a stake if you wait long enough. This documentation is part of my graduation.' 04/2022

Klik hier/Click here


One of the melting heads

Head with mould

Tasje/Bag

'De pandemie viel toch zwaar. Wachtend op lucht.' 02/2022 

'The pandemic weighted heavily on me. Waiting for air.' 02/2022

Klik hier/Click here

Luck

'Lot, geluk, ongeluk. Fortuna omvat alledrie de definities. Ik was zeven toen een duif op m'n neus heeft gescheten. Volgens mijn moeder brengt het geluk. Kort daarna vond ik een rode portemonnee met 500 gulden. In deze video volg je John Doe op zoek naar geluk. Houd je ogen open.' 05/2019 

'Destiny, luck, misfortune. Fortuna includes all three of these definitions. I was seven when a pigeon shat on my nose. According to my mother this event brings luck. Shortly after I found a red wallet with 500 guilder inside it. In this video you can follow John Doe in search of luck. Keep your eyes peeled.' 05/2019

Klik hier/Click here

Zoet/Zout

'Ik ben verliefd. Koud en naakt zoek ik naar je omhelzing. De pad naar de liefde is verwarrend.' 10/2018 

'I'm in love. Cold and naked I look for your embrace. The path to love is confusing.' 10/2018

Klik hier/Click here