Cliché

Gigi is een grote cliché. Een jonge meid uit het platteland van Frankrijk dat wegloopt van huis naar de dichtstbijzijnde grote stad Xxx. Daar komt ze zichzelf en anderen tegen en veranderd van cliché naar een grote chaos.

Gigi is one big cliché. A young girl from the countryside of France that runs away from home to the nearest big city Xxx. There she is confronted with her shortcomings and others - and changes from cliché to one big chaos. 

Nog niets om te klikken/Nothing to click yet

Backseat

X zit altijd op de achterbank. Letterlijk en figuurlijk. Samen met zijn rebelse zus Y zit hij op een eeuwig lijkende roadtrip. Kan hij een verschil maken op de achterbank?

X is always on the backseat. Literally and figuratively. Together with Y his rebellious sister X is on a seemingly neverending roadtrip. Can he make a difference from the backseat?

Nog niets om te klikken/Nothing to click yet

Ontaard/Uprooted

Ik probeer altijd te groeien. In dit geval avocado pitten. Tot ik mijn tijdelijke woning weer uit moest. Foto's + gedachtespinsels rondom het ontaarden van gekoesterde planten en het hebben van een thuis. 

I always try to grow. In this case avocado seeds. Until I had to leave my temporary housing once more. Pictures + thoughts about uprooting precious plants and having a home. 

2023 - 2024 

Klik hier/Click here