Get Lost

Di-Ann blijft verdwalen. Soms weet ze niet wie ze echt is. Tijdens een korte vakantie naar Vietnam met haar jeugdvriendin, Nur, en diens man ,Indra, leert ze haar ware aard kennen. Lees en verdwaal samen met Di-Ann.

Di-Ann keeps getting lost. Sometimes she doesn’t know who she really is. During a short holiday to Vietnam with her childhood friend, Nur, and her friends husband, Indra, Di-Ann gets to know herself a little bit more. Read and get lost together with Di-Ann.

Proza/Short-story (Engelstalig) - 2023

Klik hier/Click here

Maddie

Hoe ver kan een beetje menselijkheid je brengen? Maddie is alleen in een ruimteschip. Ze heeft een missie van uiterste belang voor de herpopulatie van de mensheid. De Moeder van de nieuwe lichting mensen worden is geen kleine taak. Heeft Maddie de stalen zenuwen die nodig zijn voor deze missie? Wat doet een moeder eigenlijk?

How far can a little bit of humanity bring you? Maddie is alone on a spaceship. She has a mission of importance for the repopulation of the human race. Being the Mother of the new class of humans is not a task laid out for everyone. Does Maddie have the steel nerves necessary for this mission? What does a mother do actually?

Sci-Fi Novella (Engelstalig) - 2022


Klik hier/Click here